Za sve online porudžbine preko 3,000 rsd – besplatna isporuka
Nano company logo

Opšti uslovi korišćenja

 

1.1 Informacije o uslovima
1.2 Pravo intelektualne svojine
1.3 Korišćenje internet stranice
1.4 Obrada ličnih podataka
1.5 Sigurnost i zaštita podataka
1.6 Informacije o proizvodima
1.7 Dostupnost

 

1.1 Informacije o uslovima korišćenja

Uslovima korišćenja definisana su pravila koja korisnicima ove usluge (u daljem tekstu: „Korisnik“ ili  „Kupac“) omogućavaju kupovinu proizvoda za oralnu higijenu (paste za zube, tecnosti za ispiranje usta, tracice za izbeljivanje, setovi za izbeljivanje, konci,cetkoce za zube, elektricne cetkice za zube kao I zamenske glave elektricnih cetkica) kao I drugih proizvoda iz ponude Inpharm Co d.o.o. a preko sajta “whitewashnano.rs

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o obligacionim odnosima kao i ostali važeći propisi Republike Srbije koji regulišu predmetnu materiju.

Pre započinjanja procesa kupovine preko internet sajta Inpharm Co d.o.o. : “whitewashnano.rs” , potrebno je pažljivo pročitati „Uslove korišćenja“, i upoznati se sa pravima i obavezama. Ovu internet stranicu uređuje Inpharm Co. d.o.o. sa sedištem na adresi Batajnicki drum 23, 11080 Beograd, Zemun,

matični broj: 07396023 ,
PIB: 100281671 (u daljem tekstu: Inpharm Co. d.o.o.).
Isporuka proizvoda kupljenih preko internet sajta Inpharm Co. d.o.o. vrši se na području Republike Srbije.

Inpharm Co. d.o.o. pruža interaktivnu uslugu pregleda i kupovine na internet stranici whitewashnano.rs

Ova usluga se sastoji od pružanja informacija i sadržaja na internet sajtu, kao i od upravljanja istim. Pojam internet sajt u „Uslovima korišćenja“ podrazumeva sve stranice koje su objavljene na internetu u okviru internet adrese whitewashnano.rs

Inpharm Co. d.o.o. zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kojem trenutku, kao i u slučaju da je neophodno usklađivanje sa propisima i Zakonima Republike Srbije ili ukoliko je to neophodno u slučaju promena internih procedura i načina poslovanja Inpharm Co. d.o.o. , kao i u slučaju unapređenja usluga u cilju poboljšanja zadovoljstva Kupca i brzine porudžbina preko internet sajta. Izmene koje budu napravljene biće objavljene na internet sajtu i stupiće na snagu odmah po objavljivanju i važiće isključivo za nove porudžbine registrovane posle objavljivanja na internet stranici. Ukoliko korisnik ne dostavi Inpharm Co. d.o.o. prigovor na izmenu ili ukoliko ne otkaže ugovorenu porudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene uslove korišćenja. Korisnik/Kupac je u obavezi da proveri Uslove korišćenja na odgovarajućim stranicama ili sekcijama internet sajta pre svake porudžbine jer su moguće izmene u periodima između poseta.

Ovi Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila koji se odnose i na korišćenje internet sajta od strane Kupaca.

Posle završene registracije na internet sajtu ili kupovine, kupci izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove korišćenja, da su sa istima upoznati i u potpunosti saglasni sa ovde iznesenim Uslovima korišćenja, kao i da prihvataju korišćenje internet sajta u skladu sa njima i da su lično odgovorni za zaštitu šifara (lozinki) na mestima na kojima postoje.

1.2 Pravo intelektualne svojine
Sav sadržaj i materijali objavljeni na internet sajtu su u vlasništvu Inpharm Co. d.o.o., osim na linkovima i sadržajima gde je navedeno da je reč o spoljnim tj. eksternim linkovima ka zvaničnim sajtovima na internetu zdravstvenih institucija i agencija Republike Srbije. Upotreba sadržaja ove internet stranice bez izričitog pristanka Inpharm Co. d.o.o.nije u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime Inpharm Co. d.o.o. i odgovarajući grafički prikaz takođe su zaštitni znakovi Inpharm Co. d.o.o. i podležu propisima koji štite intelektualnu svojinu.

1.3 Korišćenje internet stranice
Kupac i/ili Registrovani korisnik izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Inpharm Co. d.o.o., niti iko od njenih zaposlenih, agenata, trećih pružaoca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovog internet sajta neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovog internet sajta, ili (i) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih preko ovog internet sajta.
Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu, običnu štetu i izmaklu korist  moguće povrede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Kupca/Registrovanog korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom Inpharm Co. d.o.o. odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećih pružaoca usluga.

Kupac/Registrovani korisnik, izričito potvrđuje da Inpharm Co. d.o.o. nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od šteta koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Registrovani korisnik.

Ni u kojem slučaju Inpharm Co. d.o.o., ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovog internet sajta, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovog internet sajta. Kupac/Registrovani korisnik, izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj ovog internet sajta.

Kupac/Registrovani korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući, ali ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet sajta Inpharm Co. d.o.o. internet prodaje te sve sa tim povezane troškove. Inpharm Co. d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Registrovanog korisnika, koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovog internet sajta.
U svrhu izbegavanja svake sumnje i dvoumljenja oko odricanja odgovornosti od strane Inpharm Co. d.o.o., Kupcu/Registrovanom korisniku neće biti uskraćena propisima zagarantovana prava kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa s Inpharm Co. d.o.o..

Kupac/Registrovani korisnik može u bilo kojem trenutku ostvariti kontakt i zatražiti izmene, dopune ili brisanje pogrešnog unosa.

1.4 Obrada ličnih podataka
Prihvatanjem ili kupovinom na whitewashnano.rs Kupac/Registrovani korisnik daje pristanak tj. saglasnost da Inpharm Co. d.o.o. i njeni poslovni partneri, odnosno kurirske službe prikupljaju, obrađuju te međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke: lične podatke Kupca/Registrovanog korisnika navedene u registracionom obrascu. Kupac/Registrovani korisnik je upoznat sa pravom da u svakom trenutku mogu u potpunosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Svi lični podaci koje Kupac/Registrovani korisnik pošalje u sklopu registracije i kupovine preko internet sajta biće zaštićeni u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije.

Internet sajt whitewashnano.rs koristi „kolačiće“ kako bi omogucio bolji sadrzaj i tokom postupka kupovine kako bi internet sajt mogao da prepozna i pamti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupovine.

Sve stranice Inpharm Co. d.o.o. internet sajta na kojima se vrši razmena poverljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta, itd.) zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmenu podataka između korisnikovog pretraživača i internet sajta Inpharm Co. d.o.o.

1.5 Sigurnost i zaštita podataka
Inpharm Co. d.o.o.  osiguraće korisniku privatnost i zaštitu ličnih podataka, lozinki i svih ostalih detalja na svom internet sajtu whitewashnano.rs u skladu s Politikom privatnosti. Prilikom registracije na internet sajtu whitewashnano.rs, korisnik treba da kreira lozinku koju mora zadržati samo za sebe i ne sme je deliti s drugim licima. Korisnik je odgovoran za sve radnje i porudžbine izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisničko ime i lozinka zaštićeni su upotrebom SSL sigurnosnog protokola. Veza između stranice i korisnikovog internet pretraživača osigurana je SSL sertifikatom, dok sigurnost plaćanja osigurava finansijska ustanova u skladu sa svojim protokolima i sertifikatima.

Slanjem nekih informacija ili materijala Inpharmu Co. d.o.o., Kupac/Registrovani korisnik daje Inpharmu Co. d.o.o. neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, menjanje, prenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se takođe slaže da Inpharm Co. d.o.o. može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, Inpharm Co. d.o.o. neće objaviti ime Kupca/Registrovanog korisnika ili na drugi način objaviti činjenicu da joj je isti poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Kupca/Registrovanog korisnika za korišćenje njegovog imena; ili (b) prethodno obavesti Kupca/Registrovanog korisnika da će materijali ili druge informacije poslate na određeni deo ovih stranica biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeni zajedno sa imenom kupca; ili (c) je obavezna da to učini po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije Kupca/Registrovanog korisnika ne smatra se poverljivom. Ukoliko određene internet stranice dozvoljavaju objavu komunikacije koju će Inpharm Co. d.o.o. tretirati kao poverljivu, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet sajtu, Kupac/Registrovani korisnik daje Inpharmu Co. d.o.o. pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu.

Materijali koji su poslati ili dostupni putem internet sajta neće se smatrati tajnim ili poverljivim, kao niti poslovnom tajnom. Dostavljanjem materijala putem internet sajta Inpharmu Co. d.o.o. ovlašćen je da isti neograničeno koristiti u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka kupaca – korisnika Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da vam isporučimo željene proizvode, kao i da vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima osim za dostavu proizvoda. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.6 Informacije o proizvodima
Kupovina proizvoda preko internet sajta potrebno je obratiti pažnju da pojedine detalje:

  • Boja proizvoda koja je prikazana na fotografijama može se razlikovati od one u stvarnosti, jer su fotografije, ilustracije i prikazi proizvoda isključivo u informativne svrhe.   • Prikazane dimenzije i oblik proizvoda takođe u stvarnosti mogu biti drugačiji od prikazanog na internet sajtu.
  • Cene proizvoda izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om odnose se na kupovinu preko internet sajta
  • Inpharm Co. d.o.o.ne može snositi odgovornost za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, ilustracijama te greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.

1.7 Dostupnost
Inpharm Co. d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, Inpharm Co. d.o.o. kupcu neisporučenog, a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, nezavisno od razloga za povlačenje proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge.

 

Više o porudžbinama možete pročitati ovde , o isporuci ovde i o reklamaciji i odustajanju od ugovora ovde.

Facebook messenger image Facebook messenger image